header_01.jpgLaatste tweets
  • Loading tweets...

Vacature secretaris Raad van Bestuur Stichting Zomerkind

De secretaris verzorgt de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij/zij zorgt voor de formele correspondentie, beheert het archief van de Stichting, bewaakt aanpassingen van regelingen en reglementen en faciliteert een ordentelijke besluitvorming in de organen van de Stichting. De secretaris draagt er zorg voor dat besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht ook aan laatstgenoemde Raad worden voorgelegd. Hij/zij ondersteunt de Raad van Toezicht in procedures rond benoeming van leden van de Raad van Bestuur en het rooster van aftreden en coördineert de introductie van nieuwe leden binnen de Raad van Bestuur. Hij meldt mutaties in de bestuurssamenstelling aan de Kamer van Koophandel. De secretaris coördineert de acties met betrekking tot het jaarplan en het jaarverslag overeenkomstig de vastgestelde planning- en controlcyclus. Hij/zij draagt zorg voor een levendige toepassing van de governancecode zorg. Van de secretaris wordt ook verwacht dat hij/zij ook de vergaderingen van de Raad van Toezicht samen met de voorzitter voorbereid en notuleert. De secretaris heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van juridische aangelegenheden en ondersteunende administratieve procedures.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail naar info@zomerkind.nl of gebruik ons contactformulier op deze website.