header_01.jpgLaatste tweets

  • Loading tweets...

Nieuws

Zomerkind zoekt een bus-begeleider

We zoeken iemand om samen met onze vrijwillige chauffeurs de kinderen te begeleiden tijdens de busrit vanaf huis naar het Kinderdagcentrum. Als je op invalbasis een dagdeel kunt inspringen, bijvoorbeeld in de ochtend of middag, ben je voor ons en de kinderen van grote waarde.

Meer info in de PDF: bit.ly/ZK-busbegeleider

Zomerkind zoekt personeel

Momenteel hebben wij PER DIRECT 2 vacatures: ziektevervanging en invalkracht

– Vacature ziektevervanging.
Wij zoeken een persoonlijk begeleider i.v.m. ziektevervanging voor 16 tot 24 uur per week. De ziektevervanging zal waarschijnlijk voor een periode van drie maanden zijn, maar mogelijk langer.
Meer info in de PDF: http://bit.ly/vacature_ziektevervanging

– Vacature invalkracht
Meer info in de PDF: http://bit.ly/Vacature_invalkracht

Hardloopactie Mirjam Peters

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Onze teamleidster Mirjam Peters wil in april de kwart marathon van Rotterdam gaan lopen. En daarmee geld inzamelen om zwemmaterialen en middelen voor de kinderen van Zomerkind te kunnen aanschaffen.

Lees hieronder haar persoonlijke brief:

http://bit.ly/Mirjam_Peters

Wilt u haar sponsoren?
Neem dan contact met haar op: m.peters@zomerkind.nl

=> 31 maart is er live muziek voor dit goede doel in het dorpshuis in Nieuw-Beijerland <=

Op onze Facebookpagina zullen we haar vorderingen gaan bijhouden.
Mirjam, veel succes!

Vacature secretaris Raad van Bestuur Stichting Zomerkind

De secretaris verzorgt de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij/zij zorgt voor de formele correspondentie, beheert het archief van de Stichting, bewaakt aanpassingen van regelingen en reglementen en faciliteert een ordentelijke besluitvorming in de organen van de Stichting. De secretaris draagt er zorg voor dat besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht ook aan laatstgenoemde Raad worden voorgelegd. Hij/zij ondersteunt de Raad van Toezicht in procedures rond benoeming van leden van de Raad van Bestuur en het rooster van aftreden en coördineert de introductie van nieuwe leden binnen de Raad van Bestuur. Hij meldt mutaties in de bestuurssamenstelling aan de Kamer van Koophandel. De secretaris coördineert de acties met betrekking tot het jaarplan en het jaarverslag overeenkomstig de vastgestelde planning- en controlcyclus. Hij/zij draagt zorg voor een levendige toepassing van de governancecode zorg. Van de secretaris wordt ook verwacht dat hij/zij ook de vergaderingen van de Raad van Toezicht samen met de voorzitter voorbereid en notuleert. De secretaris heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van juridische aangelegenheden en ondersteunende administratieve procedures.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail naar info@zomerkind.nl of gebruik ons contactformulier op deze website.