header_03.jpgLaatste tweets

  • Loading tweets...

Aanmeldingsformulier

Klik op onderstaande link om het aanmeldingsformulier te downloaden (PDF) zodat u het kunt afdrukken.

aanmeldingsformulier nieuwe kinderen

Dit formulier kan per mail of met formulier hieronder naar Stichting Zomerkind worden verstuurd. Bij het aanmeldingsformulier dienen ouders diverse bijlagen mee te sturen. Dit betreffen kopieën van identiteitsbewijs van het aangemelde kind en een kopie van indicatiebesluit van het CIZ. Aanmeldingsformulieren worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Uw naam*

Uw e-mail*

Uploaden van het aanmeldingsformulier*

Uploaden van het identiteitsbewijs van het aangemelde kind*

Uploaden van het indicatiebesluit van het CIZ*

* Verplicht in te vullen

Anti-spam maatregel

Gelieve de tekst/cijfer-combinatie in het veld in te geven.

captcha