header_01.jpgLaatste tweets

  • Loading tweets...

Hardloopactie Mirjam Peters

Onze teamleidster Mirjam Peters heeft 8 april de kwart marathon van Rotterdam gelopen. En hiermee heeft ze geld ingezameld zodat er zwemmaterialen en middelen voor de kinderen van Zomerkind kunnen worden aangeschaft.

Onderstaand een impressie van de dag en Mirjam maakt ook bekend hoeveel de actie heeft opgebracht.
Iedereen die heeft bijgedragen enorm bedankt!!!!

De Club van 100

Voor Stichting Zomerkind is eind 2016 een club van 100 opgericht. Dit is een groep mensen die jaarlijks 100 euro doneren. Van dit geld kunnen we de zorg en begeleiding nog meer toespitsen en een extra plusje toevoegen aan ons KDC. Heeft u interesse voor deelname aan de club van 100 dan kunt u het aanmeldingsformulier HIER DOWNLOADEN. Wilt u eerst wat meer informatie, neem dan even contact met ons op. Dank u wel voor uw steun!

Vacature secretaris Raad van Bestuur Stichting Zomerkind

De secretaris verzorgt de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij/zij zorgt voor de formele correspondentie, beheert het archief van de Stichting, bewaakt aanpassingen van regelingen en reglementen en faciliteert een ordentelijke besluitvorming in de organen van de Stichting. De secretaris draagt er zorg voor dat besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht ook aan laatstgenoemde Raad worden voorgelegd. Hij/zij ondersteunt de Raad van Toezicht in procedures rond benoeming van leden van de Raad van Bestuur en het rooster van aftreden en coördineert de introductie van nieuwe leden binnen de Raad van Bestuur. Hij meldt mutaties in de bestuurssamenstelling aan de Kamer van Koophandel. De secretaris coördineert de acties met betrekking tot het jaarplan en het jaarverslag overeenkomstig de vastgestelde planning- en controlcyclus. Hij/zij draagt zorg voor een levendige toepassing van de governancecode zorg. Van de secretaris wordt ook verwacht dat hij/zij ook de vergaderingen van de Raad van Toezicht samen met de voorzitter voorbereid en notuleert. De secretaris heeft een brede algemene belangstelling, heeft affiniteit met de doelstelling van de Stichting, is representatief en heeft kennis van juridische aangelegenheden en ondersteunende administratieve procedures.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail naar info@zomerkind.nl of gebruik ons contactformulier op deze website.

Het laatste nieuws via onze Facebookpagina

Op onze Facebook pagina plaatsen we regelmatig nieuwe updates. Neem eens een kijkje.
http://www.facebook.com/Zomerkind.NieuwBeijerland